Price list for kitchen chimney cleaning service in Ho Chi Minh City

Đăng ngày 2022-11-29 15:49:52

Nhằm giúp quý khách hàng nắm bắt được giá rõ ràng hơn, đồng thời đưa ra được phương án tài chính cho doanh nghiệp hoặc hộ gia đình của mình. Công Ty Cổ Phần Anitime xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá dịch vụ vệ sinh ống khói bếp tại TP.HCM mới nhất tháng 04/2022. Cụ thể như sau:

STT  DANH MỤC QUY CÁCH  NHÂN CÔNG   GIÁ DỊCH VỤ   THUẾ VAT 8%   THÀNH TIỀN   KHUYẾN MÃI 
I VỆ SINH ỐNG KHÓI            
1 Ống nhỏ hơn 300 mm* 300mm m2         500.000đ        5% Cho HĐ Định Kỳ 
2 Ống lớn hơn 400 mm * 400 mm m2         600.000đ        5% Cho HĐ Định Kỳ 
3 Ống 500 mm * 800 mm m2         700.000đ        5% Cho HĐ Định Kỳ 
4 Vệ sinh chụp hút khói cái          5% Cho HĐ Định Kỳ 
5 Vệ sinh quạt hút cái          5% Cho HĐ Định Kỳ 
1HP, 2HP lần                 800.000đ            64.000đ          864.000đ  5% Cho HĐ Định Kỳ 
7 3HP - 5HP lần              1.500.000đ          120.000đ       1.620.000đ  5% Cho HĐ Định K8
8 5HP - 10HP lần              2.500.000đ          200.000đ       2.700.000  5% Cho HĐ Định Kỳ 
 9 15HP lần              3.200.000đ          256.000đ       3.456.000đ  5% Cho HĐ Định Kỳ 

Related post

Gọi 0923887777