Bàn chải vệ sinh toilet
Bàn chải vệ sinh toilet

Bàn chãi vệ sinh

Dùng để các nhân viên vệ sinh làm sạch nhà vệ sinh

Gọi 0923 88 7777