Camera soi đường ống
Camera soi đường ống

Camera đường ống

Dùng để quay lại bên trong các hệ thống ống khói bếp, ống gió không khí, giúp các công tác vệ sinh đường ống trở nên hiệu quả tiết kiệm thời gian và nhân công.

Gọi 0923887777