Cây gặt nước công nghiệp
Cây gặt nước công nghiệp

Cây cào nước

Cây cào nước được sử dụng gặt nước trên bề mặt sàn nhà, giúp công việc vệ sinh hàng ngày trở nên nhanh chóng tiết kiệm nhiều thời gian và làm giảm nguy cơ trơn trợt tai nạn lao động.

Gọi 0923887777