Khăn lau chuyên dụng Anitime
Khăn lau chuyên dụng Anitime

Khăn Lau Thiết Bị

Khăn là một mảnh vải hoặc giấy thấm được sử dụng để làm khô hoặc lau cơ thể hoặc bề mặt. Nó hút độ ẩm thông qua tiếp xúc trực tiếp, thường sử dụng một chuyển động làm mờ hoặc cọ xát bề mặt cần lau khô. 

Gọi 0923887777