Máy chà sàn liên hợp
Máy chà sàn liên hợp

Máy chà liên hợp

Máy tự động chà sàn bằng bàn chải tự động, và hút nước tự động. Có người điều khiển, làm cho công việc làm sạch sàn trở nên nhanh chóng và tiện lợi.

Gọi 0923887777