Máy đo dòng điện
Máy đo dòng điện

Máy đo dòng điện

Nhân viên kỹ thuật dùng để đó các thiết bị điện, xem đổ ổn định của dòng điên.

Gọi 0923887777