Máy đo khoảng cách
Máy đo khoảng cách

Máy đo kích thướt

Dùng để đo khoảng các tính khối lượng công việc trong bản vẽ và thật tế.

Gọi 0923887777