Máy đo tiếng ồn
Máy đo tiếng ồn

Máy đo độ tiếng ồn

Dùng để kiểm tra tiêu chuẩn hệ thống quạt hút vận hành.

Gọi 0923887777