Máy đo tốc độ gió
Máy đo tốc độ gió

Máy đo tốc độ gió

Dùng để đo tốc độ gió của hệ thống hút khói bếp, hút gió tươi. Giúp nhân viên kỹ thuật kiểm tra được mức độ hoạt động của hệ thống.

Gọi 0923 88 7777