Dự án

Dự án vệ sinh bể nước & hệ thống dẫn nước nhà máy Yakult do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!
Dự án vệ sinh hồ bơi biệt thự Thảo Điền do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!
Dự án vệ sinh miệng gió phòng sạch nhà máy Yakult do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!
Dự án chống thấm kính mặt ngoài Landmark 81 do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!
Dự án vệ sinh hội sở ngân hàng OCB do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!
Dự án vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà SAMCO do Công Ty Cổ Phần Anitime đảm nhận!