Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng chuẩn, chi tiết & đầy đủ

Cập nhật: 26/04/2024

Nội dung bài viết

hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng

Hợp đồng thuê dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng là một trong những hợp đồng rất quan trọng giữa đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng và doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng. Bởi qua hợp đồng này, cả hai bên đều có thể cam kết và thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ mà mình đã đề ra, đồng thời đảm bảo được sự minh bạch, công bằng. Các điều khoản chi tiết có trong hợp đồng quy định sẽ quy định về việc nhận, cung cấp và sử dụng dịch vụ vệ sinh văn phòng, qua đó tạo nên môi trường làm việc tươi mới, sạch sẽ, đảm bảo được sức khỏe cũng như năng suất làm việc của nhân viên. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh cho văn phòng làm việc mà ANITIME muốn cung cấp cho bạn tham khảo.

----------------------------------------Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng tham khảo-------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG THUÊ DỌN DẸP VỆ SINH

( Số : … / HĐDV – …… )

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 các văn bản hướng dẫn đi kèm;

Căn cứ vào Luật Thương mại 2005và các văn bản hướng dẫn đi kèm;

Căn cứ vào như cầu và thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày … / … / … tại ……………….. , chúng tôi gồm :

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: …. …………………………………………………………………

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ …… tại:…………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc : …………………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ B: ………………………………………………………………….

CMND số: ……… Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ …….. tại: ……………………………………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/… với nội dung như sau:

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng (sau đây gọi làDịch Vụ) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

 • Địa điểm làm việc: ………………………. hoặc tại bất kỳ một vị trí làm việc khác có thể được thay đổi bằng thông báo trước bằng văn bản của Bên A.
 • Ngày làm việc: ……………………………………………………………………………………
 • Thời gian làm việc: ………………………………………………………………………………
 • Công việc cần thực hiện: …………………………………………………….………………….

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị ….…. năm kể từ ngày ……. Đến …………………………………
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 1. Phí dịch vụ:
 • Các bên xác định phí dịch vụ là …………. đồng / tháng

(Số tiền bằng chữ là ……………………. Đồng)

 • Phí dịch vụ bao gồm: phí nhân sự , chi phí máy móc , công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa .
 • Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT
 1. Phương thức thanh toán
 • Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.
 • Tên tài khoản: ……………………………………………………………………………
 • Số tài khoản: ……………………………………………………………………………..
 • Ngân hàng: ………………………………………………………………………………..
 • Chi nhánh: ………………………………………………………………………………..
 • Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng
 • Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 • Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đăng ký từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính, cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên B kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .
 • Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện , nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Nếu Bên A thay đổi tên, địa điểm làm việc, mã số thuế thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 • Chịu mọi chi phí trong việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.
 • Cử nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A.
 • Nhân viên Bên B đến dọn dẹp phải thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa nhà, không gây ảnh hưởng tới công việc Bên A hoặc bên thứ ba. Nếu nhân viên Bên B làm hư hỏng, thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.

 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 5% tổng giá trị hợp đồng.

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau:

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện dọn cho Bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Khi một trong các bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được thọi mọi vấn đề xuất phát từ/liên quan đến Hợp đồng này sẽ được Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (VIAC) giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản và giao cho mỗi bên giữ một (01) bản. Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

-----------------------Tải mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng-----------------------------

Trên đây này mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng làm việc mà quý doanh nghiệp nên tham khảo khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ vệ sinh văn phòng tại ANITIME, chúng tôi cam kết sẽ làm việc theo sát với các điều khoản trong hợp đồng, đảm bảo được khách hàng sẽ có được nhiều quyền lợi nhất. Qua đó tạo sự thuận lợi cho cả hai bên trong quá trình làm việc với nhau. Vậy còn chần chừ gì nữa, ngay hôm nay nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn và sử dụng những dịch vụ tốt nhất cùng với đội ngũ nhân viên tâm huyết nhất!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM uy tín, chuyên nghiệp

Cách vệ sinh ghế xoay văn phòng đơn giản, tiết kiệm thời gian

Cách vệ sinh thảm văn phòng nhanh chóng, đơn giản

Form checklist vệ sinh văn phòng chi tiết

Danh sách đồ dùng vệ sinh văn phòng cần phải có để vệ sinh

Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng chi tiết

Tham khảo quy định vệ sinh văn phòng/công ty

Quy trình vệ sinh văn phòng gồm những bước nào?

Tham khảo mẫu thông báo dọn dẹp vệ sinh văn phòng